Marjan Agerbeek (1959) werd midden jaren negentig tijdens een verblijf op de onderzoeksredactie van The Philadelphia Inquirer gegrepen door in Nederland toen nog onbekende computertechnieken voor onderzoeksjournalistiek. Met die kennis gaf ze haar krant, Trouw, een stevige impuls op onderzoeksgebied. Haar onderzoek naar schoolresultaten betekende in 1997 een doorbraak in Nederland op het vlak van computer assisted reporting en het gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur. Sinds 2010 staat Agerbeek met haar bureau Bindkracht twaalf hoofdredacties en uitgevers bij in het produceren, opzetten of vernieuwen van print en online titels. In 2002 richtte zij, met drie collega’s, de VVOJ op, waarvan zij voorzitter en drijvende kracht was tot en met de derde Global Investigative Journalism Conference, in Amsterdam (2005).