De kwaliteit van de Vlaamse psychiatrie laat zwaar te wensen over. Onthullend onderzoek van De Morgen geeft zicht op een vermolmde, starre, ouderwetse sector, die de belangen van de instituties plaatst boven die van de patiënten.

Femke van Garderen en Sara Vandekerckhove komen in een serie van zes grote verhalen in De Morgen tot een deprimerende lijst van malversaties. Het effect van behandelingen wordt nauwelijks bijgehouden. Patiënten worden om vage redenen geïsoleerd. Instellingen hebben te weinig of onvoldoende opgeleid personeel.

In de gebouwen is weinig comfort, privacy en ruimte voor ontspanning, sanitair is verouderd. De meest gespecialiseerde psychische hulpverlening in Vlaanderen laat ernstige steken vallen waar het gaat om suïcidepreventie. Bijna zes op de tien instellingen krijgen van de Zorginspectie een onvoldoende.

Het Grote Psychiatrierapport is het resultaat van drie maanden (data-)onderzoek. Van Garderen en Vandekerckhove vroegen via de WOB inspectieverslagen op en legden hun bevindingen voor aan een panel van experts, met een psychiater, een psycholoog, een vertegenwoordiger van de ziekenhuizen, een ethicus, een ervaringsdeskundige en iemand van een familievereniging. Ook gingen zij op reportage in een aantal instellingen.

Op de website van De Morgen zijn de verhalen gebundeld en zijn de gegevens van de inspectieverslagen van alle 105 Vlaamse psychiatrische instellingen te raadplegen via een handzame digitale kaart.

Lees hier dossier waarmee Femke van Garderen en Sara Vandekerckhove werden genomineerd voor de VVOJ Aanmoedigingsprijs 2017.