Jesse Frederik van De Correspondent koppelt in dit artikel individueel leed aan het systeem dat dit leed veroorzaakt. Hij legt bloot hoe een technische wetswijziging eigenaren van onverzekerde voertuigen de vernieling in helpt.

De volledige titel van dit verhaal is veelzeggend: ‘Het absurde Nederlandse boetebeleid: 18.733 celstraffen voor onverzekerde auto’s (die in de garage staan)’.

Jesse Frederik toont aan dat de wijziging van een in zijn ogen obscure verkeerswet in 2011 ervoor zorgt dat eigenaren van onverzekerde voertuigen automatisch een boete krijgen opgelegd, ook als hun wagen al jaren in de garage staat, of zelfs allang naar de sloop is gebracht. Of als er aantoonbaar sprake is van identiteitsfraude.

De boetes worden bepaald op basis van een driemaandelijkse vergelijking tussen het kentekenregister en het verzekeringsregister. Dit brengt de autobezitters in een kafkaëske toestand, waarbij boetes na drie maanden verdriedubbelen, bijstandsuitkeringen worden ingetrokken en voor veel ‘wanbetalers’ zelfs detentie volgt. Deze ‘disproportionele wetgeving’ heeft 2,5 miljoen euro minder schade per jaar door onverzekerde auto’s opgeleverd, maar er is voor 869 miljoen euro aan boetes uitgedeeld.

Kamerlid Maarten Groothuizen (D66) stelde Kamervragen naar aanleiding van deze publicatie.

Lees hier het verhaal waarmee Jesse Frederik werd genomineerd voor de VVOJ Aanmoedigingsprijs 2017.