De invoering van het nieuwe persoonsgebonden budget (pgb) werd het grootste fiasco van het kabinet-Rutte II. Tienduizenden patiënten raakten in de problemen. Hoe kon het zo misgaan? Derk Stokmans en Jeroen Wester reconstNRC reconstrueerden in NRC Handelsblad de aaneenschakeling van fouten.

Staatssecretaris Martin van Rijn en zijn ambtenaren stapelden fout op fout bij de hervorming van het pgb. Zij reageerden nauwelijks op de vele interne waarschuwingen dat het mis zou gaan. Toen dat begin 2015 daadwerkelijk gebeurde, werd doelbewust geld overgemaakt aan mensen die daar aantoonbaar geen recht op hadden.

Ook ging op advies van het ministerie geld naar rekeningnummers in Bulgarije of Roemenië, terwijl de verzorgers noch de patiënten bekend waren. Structurele problemen met het nieuwe pgb zijn nog steeds niet opgelost. Van Rijn hield de Tweede Kamer telkens een te rooskleurig en onvolledig beeld voor.

Derk Stokmans en Jeroen Wester kwamen tot hun diepgravende reconstructie na bestudering van honderden interne en vertrouwelijke documenten, waaronder e-mails van topambtenaren, en gesprekken met direct betrokkenen. Door ook gebruikers van het pgb aan het woord te laten, maken de journalisten duidelijk hoe dit bestuurlijk onvermogen doorwerkt in het dagelijks leven van mensen. Met een animatie laten ze zien hoe moeilijk het werd gemaakt een pgb aan te vragen. Ook beschrijven ze hoe de overheid probeerde de werkelijke toedracht te verbergen door WOB-verzoeken, externe onderzoeken en interne brandbrieven te manipuleren. De publicatie leidde tot een item bij de actualiteitenrubriek EenVandaag, Kamervragen en Kamerdebatten.

Lees hier het verhaal waarmee Derk Stokmans en Jeroen Wester zijn genomineerd.